Twój niezawodny partner w Austrii i Polsce

  Grupą docelową FAH Consulting są MŚP zainteresowane rozszerzeniem działalności na Polskę lub Austrię. Ze względu na swoją wielkość nie mogą lub nie chcą inwestować we własny dział eksportu lub w budowę własnych kanałów sprzedaży. Dzięki naszej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu umożliwiamy MŚP odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych.   W Austrii koncentrujemy się na firmach z Górnej Austrii. W Polsce geograficznie koncentrujemy się na regionie warszawskim.  

Korzyści dla klientów i powód wyboru FAH Consulting jako partnera biznesowego:

  FAH Consulting jest w stanie skuteczniej zaproponować najlepsze rozwiązanie problemu klienta (np. brak wiedzy rynkowej, problemy z pozyskiwaniem informacji).   Korzyści dla klienta są generowane w następujący sposób:  
  • Definicja problemu: na czym polega problem? (np. brak wiedzy rynkowej, problemy z uzyskaniem informacji)
  • Analiza przyczyny: dlaczego istnieje problem? (np. brak źródeł informacji, brak czasu, wysokie koszty wejścia na rynek)
  • Alternatywne rozwiązanie: co FAH Consulting może dla Ciebie zrobić? (np. analiza strategiczna i formułowanie strategii)
  • Proponowane rozwiązanie: które rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze? (np. opcje decyzyjne, wsparcie przy wdrażaniu strategii)
  Decyzje strategiczne powinny opierać się na szczegółowej analizie dostępnych informacji w celu utrzymania najwyższej możliwej jakości.