Austriackie firmy znajdują nowoczesny i znacznie większy rynek sprzedaży w Polsce niż w Austrii. Atrakcyjność polskiego rynku wynika z niskich barier inwestycyjnych, dobrego rynku pracy i bardzo dobrze rozwiniętego systemu edukacji. Innym ważnym czynnikiem jest to, że wielkość polskiego rynku jest porównywalna do wielkości wszystkich łącznie pozostałych krajów Europy Środkowej (z wyjątkiem Niemiec). Inwestorzy doceniają te okoliczności wraz ze wzrostem inwestycji w Polsce. Szczególnie ważne jest dla inwestorów, aby koszty personelu i płaca minimalna były niższe niż w Niemczech czy Austrii.   Obszary metropolitalne to miasta Warszawy (1,6 miliona mieszkańców), Łodzi (807 000 mieszkańców), Krakowa (741 000 mieszkańców) i Wrocławia (633 000 mieszkańców), górnośląski obszar przemysłowy na południu kraju i Trójmiasot na północy. Polska o powierzchni około 312 685 km2 i ponad 38,5 milionach mieszkańców jest jednym z największych krajów w Europie. Stolica Warszawy jest zarówno politycznym, jak i gospodarczym centrum Polski. Przystąpienie Polski do UE przyniosło krajowi większą stabilność gospodarczą. Tak więc rynek europejski został całkowicie otwarty dla polskich produktów, a jednocześnie inwestorom łatwiej było inwestować w Polsce.   Pomimo zachęt do zwiększenia konkurencyjności na rozwijającym się rynku, firma musi być świadoma wpływów kulturowych i barier językowych. Te wpływy kulturowe mają znaczący wpływ na współpracę z partnerem, a tym samym na inwestycje w Polsce.