Analiza strategiczna | Opracowanie strategii | Realizacja strategii

  Wraz ze wzrostem dynamiki zmian w biznesie i społeczeństwie pojawiają się coraz większe wyzwania (niepewność, złożoność) w celu opanowania problemów. Pomagamy przedsiębiorcom ustalać odpowiednie priorytety i lepiej oceniać wpływ decyzji. W tym celu stosuje się różne instrumenty. Ramy tego stanowi „model czterech poziomów myślenia i działania w zakresie przedsiębiorczości”. Decyzja podjęta na jednym poziomie zawsze ma wpływ na pozostałe poziomy.  
Cztery poziomy przedsiębiorczego myślenia i działania
  Naszym celem jest wspieranie naszych klientów na poziomie intelektualnym i strategicznym. Stosujemy idealny proces zarządzania strategicznego:  
  • Analiza strategiczna (głównie analiza zewnętrzna = analiza rynku i środowiska)
  • 66/5000 Formułowanie strategii (opracowanie strategii, ocena, wybór)
  • Realizacja strategii (operacjonalizacja)