Polska w sercu Europy jest ogniwem łączącym Europę Zachodnią i Wschodnią. Duże firmy inwestują w Polsce od dłuższego czasu. Polska jest uważana za kraj o niskim ryzyku i wielkich możliwościach. Przystąpienie do UE poprawiło dostęp do rynku i dotacje finansowe. Atrakcyjność Polski jako miejsca inwestycji wzmacnia młoda i dobrze wykształcona populacja. Sytuacja ta prowadzi do silniejszego wzrostu gospodarczego i wyższych zachęt inwestycyjnych. Podstawą tej oceny jest stabilny rozwój gospodarczy i dotacje unijne.   Polscy partnerzy są zainteresowani austriackimi firmami, które potrzebują austriackich technologii w dziedzinie energii, infrastruktury, budownictwa i technologii produkcji. Transfer know-how w zakresie systemów kontroli logistyki, kontroli procesów i systemów bezpieczeństwa jest również idealny. Inni austriaccy dostawcy technologii są zainteresowani Polską w dziedzinie elektrotechniki, technologii leśnej i technologii medycznej.