FAH Consulting jest spółką partnerską z UNICONSULT Wick & Partner Unternehmensberatung GmbH w Linzu.   Zaletą tej współpracy jest to, że można już korzystać z istniejącej sieci w Austrii. Jednocześnie UNICONSULT Wick & Partner Unternehmensberatung GmbH jest już reprezentowana na Górnym Śląsku. Platforma gospodarcza Górnej Austrii i Górnego Śląska została zainicjowana na miejscu, która jest również wspierana przez AWO (austriacki handel zagraniczny) i WKOÖ (górna austriacka izba handlowa). Celem tej platformy gospodarczej jest zacieśnienie współpracy gospodarczej między Górną Austrią a Górnym Śląskiem.   Dzięki dodatkowemu skupieniu się na regionie warszawskim UNICONSULT Wick & Partner Unternehmensberatung GmbH rozszerzył również swoje portfolio konsultingowe, co oznacza, że obie firmy, FAH Constuling i UNICONSULT Wick & Partner korzystają z tej współpracy.