Każdy projekt jest indywidualny i realizowany jest w najwyższej jakości.   Podstawowe fazy to:  
  • Przygotowanie projektu (np. Analiza środowiskowa / PESTEL, analiza rynku, analiza branżowa)
  • Tworzenie planu projektu (np. Określenie które usługi są wymagane)
  • Realizacja projektu (świadczenie usług)
  • Raport końcowy projektu (koszt, czas, jakość)