Kompetencja językowa i kulturowa jest kluczem do sukcesu w Polsce i Austrii.

  Podstawą działalności FAH Consulting jest  
 • kompetencje językowe i kulturowe w firmie na poziomie języka ojczystego w języku polskim i niemieckim.
 • Znajomość zwyczajów kulturowych, aby ułatwić współprace między firmami austriackimi i polskimi.
 • kompetencje międzykulturowe założyciela firmy poprzez doświadczenie zawodowe w Polsce, Szwajcarii i Niemczech.
 • kompetencje przedsiębiorcze założyciela oparte są na kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym z dużymi międzynarodowymi korporacjami w obszarach produkcji i technologii, audytu wewnętrznego oraz IT i łańcucha dostaw.
 • znajomość lokalnych sieci biznesowych
  Podstawową kompetencją firmy jest generowanie strategicznego znaczenia z dostępnych zasobów i wewnętrznych umiejętności firmy; więc generowanie cenną korzyść dla klienta.  

Zasoby FAH Consulting:

 
 • Sieć biznesowa i partnerzy biznesowi
 • Znajomość rynku
 • Osobowość właściciela firmy
 

Umiejętności FAH Consulting:

 
 • język/kultura w celu rozszerzenia zasobów
 • doświadczenie zawodowe w celu właściwego wykorzystania zasobówn
 • koordynacja i struktury efektywnego wykorzystania zasobów
 

Wartościowe korzyści dla klienta:

 
 • Wejście na rynek zagraniczny z FAH Consulting jest tańsze w porównaniu do samodzielnej działalności.
 • Połączenie umiejętności językowych, zarządzania strategicznego, sieci partnerów i klientów przy jednoczesnym skupieniu się na Polsce/Austrii jest rzadkością.
 • Istniejącej wiedzy w FAH Consulting nie trzeba starannie opracowywać samemu.